Systém upravitelné Ti-baze

S novým designem, který nabízí širokou škálu výhod:

  • Nový jednopozicový asymetrický trojlalokový indexovaný design.
  • Geometrie, která je snadnější na frézování.
  • Helikální drážky pro lepší retenci.
  • Větší podpěrná plocha slizničního profilu pro protetickou práci, která zabrání nedostatečným tloušťkám v oblasti krčku v závislosti na použitých materiálech.
  • Tři různé platformy: Úzká, standardní a široká. To vytváří mírnější úhlový výstup z implantátové platformy k základně protézy.
  • Upravitelná vertikální výška ti-bazí. Standardně jsou korunkové Ti-baze prefabrikované ve výšce 8 mm a 6.5 jsou ty můstkové.
  • Fixační štolu v případě sklonění transokluzálního kanálu lze přizpůsobit, jak u korunkových, tak můstkových ti-bazí. 
  • Knihovny CAD-CAM jsou k dispozici pro všechny možné varianty. 
  • Nabízíme slizniční profily až do 3.5 mm gingivální výšky. 
  • Vodící nástroje s nastavitelným šroubem pro usnadnění zkrácení a vytvoření vstupního otvoru pro šroubovák. 

Korunková Ti-baze.

Prefabrikovanou výšku korunkové Ti-baze 8 mm lze okluzálně zakrátit (6.5 mm / 5 mm / 3.5 mm) dle potřeby.

Úprava vertikální výšky je praktická a jednoduchá a provádí se pomocí vodících nástrojů a upevňovacího šroubu, který rovněž umožňuje vytvořit vstup pro úhlovaný fixační kanál pro každou jednotlivou výšku (6.5 - 5.0 - 3.5) mm

Můstková Ti-baze

Můstkové Ti-baze mají prefabrikovanou vertikální výšku 6.5 mm a je připravená možnost jejich okluzálního zakrácení na výšku 5 mm a 3.5 mm dle potřeby daného případu protetického řešení pomocí vodících nástrojů s jejich upevňovacím šroubem.

Vstup pro šroubovák v případě angulace transokluzálního fixačního kanálu je možné vytvořit u všech dostupných výšek (6.5 - 5.0 - 3.0 mm).